ΕΣΠΑ «προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25 έως 45 πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και 
 4. πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας 200 ωρών.

Θεματολογία

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
  Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνσητης ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Ελάτε να σας βοηθήσουμε με την αίτηση. 2531025300

Χρειαζόμαστε:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 •  Βεβαίωση ανεργίας,
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας
  Εκκαθαριστικό 2017  (υποβλήθηκε το 2018)
  Είστε Ωφελούμενος/η  Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας
Επιλέξτε τι έχετε τελείωσει
Επιλέξτε αν έχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Για τους 5 μήνες
Κανονική Τιμή 2800€

Donors Post