Λαεκ

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (http://laek.oaed.gr/)

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Το συγκεκριμένο ποσό επιστρέφεται στους εργαζόμενους μέσω των σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης. Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 40 ωρών και εισπράττουν από τον ΟΑΕΔ 200€.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Donors Post