Επένδυση σε Μετοχές

Γενικές Πληροφορίες 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει βασικές γνώσεις, απαραίτητες κατά την επένδυση σε μετοχές,. Απευθύνεται κυρίως σε μικροεπενδυτές οι οποίοι θέλουν να  αποκομίσουν κάποια απόδοση από το διαθέσιμο κεφάλαιο τους. Εάν ήδη επενδύετε μέσω μεσιτών, μαθαίνετε πως να το κάνετε μόνοι σας και έτσι να αποφύγετέ τις χρεώσεις. Επισημαίνουμε ότι η εποχή αυτή ενδείκνυται για επενδύσεις, καθώς αρκετές εταιρείες με προοπτικές είναι υποτιμημένες. 


Θεματολογία:

  • Είδη και στόχοι επενδύσεων
  • Ανάλυση Εταιρειών
  • Πρακτική εφαρμογή στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω της πλατφόρμας AlphaFinance.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει βασικές γνώσεις, απαραίτητες κατά την επένδυση σε μετοχές.

Διάρκεια: 4 ώρες (Ώρες Χρηματιστηρίου).
Κανονική Τιμή 70€
Για φοιτητές.Διάρκεια: 4 ώρες (Ώρες Χρηματιστηρίου).
Κανονική Τιμή 60€
Για 1-4 άτομα σε ώρα που σας βολεύει.Διάρκεια: 4 ώρες (Ώρες Χρηματιστηρίου).
Κανονική Τιμή 200€

Donors Post