Σεμινάριο– «Τα παιδιά παίζει…» Εμψύχωση– δημιουργική απασχόληση – επικοινωνία - ηγεσία – παρακίνηση

ΣΚΟΠΟΣ:

Οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να διαμορφώνουν εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να σχεδιάζουν διδασκαλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το παιχνίδι και την τέχνη στην εκπαίδευση, με τρόπο που ν’ αναπτύσσεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και γενικότερα των εκπαιδευομένων τους:

 1. Στην καθημερινή διδακτική πράξη σ όλες τις βαθμίδες
 2. Στις σχολικές δραστηριότητες όπως περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας, πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπική ιστορία κ.α
 3. Στις βιωματικές δράσεις και ερευνητικές εργασίες
 4. Στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και μη τυπική εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ​

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Το Σεμινάριο διδάσκει το παιχνίδι των παιδιών και της τέχνης  από:

 • 0-….. το παιχνίδι στην ενήλικη ζωή.  Η αναπτυξιακή ηλικία και η εξέλιξη του παιδιού και του παιχνιδιού  είναι η  αφορμή για την διερεύνηση (αλλά και την διεύρυνση) της σχέσης δασκάλου – αγωγού και μαθητή – δέκτη.
 • Στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων εμψύχωσης- παρακίνησης – δημιουργικής απασχόλησης – συνεργασίας.
 • Στοχεύει ακόμη στην ανάπτυξη σύνθετων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο στο στενό εκπαιδευτικό έργο, αλλά και σε ευρύτερες καταστάσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Η σημασία του παιχνιδιού και η εξέλιξη του
 • Παιχνίδια γνωριμίας και διαχωρισμού ομάδας
 • Συμβολικό παιχνίδι (ελεύθερο και κατευθυνόμενο παιχνίδι)
 • Παραδοσιακό παιχνίδι-παιχνίδια από τις άλλες χώρες
 • Παιδαγωγικά παιχνίδια με άχρηστο υλικό
 • Κινητικά παιχνίδια με άχρηστο υλικό
 • Παιχνίδια αισθήσεων
 • Ψυχοκινητικά παιχνίδια 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.
Έναρξη: Νοέμβριος 2015.Διάρκεια: 40 ώρες - 10 * 4 ώρες. 8 συνεδρίες των 4 διδακτικών ωρών εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και εργασία .Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Κανονική Τιμή 180€

Donors Post