Σεμινάριο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC)

 Αναγνωρίσεις

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate - ECC) είναι μια Πανευρωπαϊκή βεβαίωση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από ορισμένες χώρες και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Με όρους του EQF, αυτό σημαίνει ότι καλύπτει “γνώση θεμάτων, αρχών, διαδικασιών και γενικών ιδεών, σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης” - στην περίπτωση αυτή στην κοινωνική φροντίδα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ECC (www.eccertificate.eu).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: “Πρακτικά θέματα συνοδείας ανθρώπων με αναπηρία”, καθώς και η πρακτική των 6 μηνών έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: Ποιότητα και Πιστοποίηση του Εθελοντισμού για την Αναπηρία (Quality and Qualification in Volunteering for Disability), που υλοποιήθηκε στις χώρες Ιταλία, Εσθονία, Κύπρο και Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρόχων Υπηρεσιών σε Ανθρώπους με Αναπηρίες (EASPD). Οι βεβαιώσεις που παρέχονται επιβεβαιώνουν πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με την πολιτική Europass.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιωματικής Εκπαίδευσης

Διάρκεια: 25 ώρες σύγχρονη διδασκαλία και 30 σύγχρονη. Εξετάσεις: 1 ώρα μετά το τέλος των μαθημάτων στο κέντρο μας.
Κανονική Τιμή 150€

Donors Post