Πρόγραμμα κατάρτισης στην υγιεινή τροφίμων

Ισοδύναμη πιστοποίηση για «χειριστής τροφίμων και ποτών (υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων)- ΕΠ.1 ΕΦΕΤ.
Ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Η/Υ και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων GLOBAL CERT.


Ομάδα Καταριζομένων/Εκπαιδευομένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα. Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός
χειριστής τροφίμων”.
Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο.Το πρόγραμμα αυτό, με μέριμνα και υποχρέωση των επιχειρήσεων, είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.
(Μαθήματα)ΕΠΙΠΕΔΟ: Επίπεδο 1 ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 Ώρες (Ειδικές τιμές για επιχειρήσεις άνω των 3 ατόμων) Δυνατότητα για Χρηματοδότηση από ΛΑΕΚ.
Κανονική Τιμή 50€

Donors Post