Τεχνικός Συγκολλήσεων (Ηλεκτροσυγκολλητής)

 

Πιστοποίηση

Το σχήμα Τεχνικών Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων TÜV HELLAS αφορά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη ικανό να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και με βάσει τις προδιαγραφές των κατασκευαστών- μελετητών τις εργασίες κοπής, τελικής διαμόρφωσης των ακμών των προς συγκόλληση μετάλλων, τη τελική συναρμολόγηση των μετάλλων και τη συγκόλληση μετάλλων, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο συγκόλλησης που περιγράφεται στην ειδικότητα του συγκολλητή.

 

Οι εξειδικευμένες πιστοποιήσεις του Τεχνικού Συγκόλλησης διακρίνονται σε :

  1. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια SMAW/MMA
  2. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GMAW (MIG–MAG)
  3. Τεχνικός Συγκόλλησης τήξης ηλεκτρικού τόξου με σύρμα GΤAW (TIG)

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μια έως και τρεις πιστοποιήσεις από τις παραπάνω, παρακολουθώντας την θεωρία μόνο μια φορά ενώ τα πρακτικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστές ημέρες για την κάθε πιστοποίηση.

Να επισημάνουμε πως οι παραπάνω πιστοποιήσεις έχουν ισχύ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Γνωστικό πλαίσιο (syllabus)

Τεχνολογία υλικών, Ειδικός εξοπλισμός, Μηχανικές Ιδιότητες υλικών, Τεχνολογία Συγκολλήσεων και κοπών και λοιπού εξοπλισμού, Μηχανολογικό Σχέδιο, Ασφάλεια Και Yγεία Στην Εργασία

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 16/11/2021

17:00-20:00 (1η Ημέρα)

Εισαγωγικά στην συγκόλληση

Ηλεκτροσυγκόλληση με ηλεκτρόδιο

Συγκόλληση με μηχανή σύρματος MIG/MAG

 

ΠΕΜΠΤΗ 18/11/2021

17:00-20:00 (2η Ημέρα)

Συγκόλληση με ακίδα βολφραμίου TIG

Ατέλειες ραφής συγκόλλησης

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

 

Donors Post