Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το κέντρο μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Αθηνών  ανακοινώνει την έναρξη κύκλου σεμιναρίων στη «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων». Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες. (150 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 10 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. ενώ με τη προσκόμιση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος κατοχυρώνουν 1,5 μόρια.

Τα σεμινάρια ξεκινάνε κάθε 3 εβδομάδες. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή κάθε στιγμή.


Η πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι απαραίτητη για να διδάξετε σε κάθε δομή εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ, ΕΛΓΟ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κτλ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Συμπληρώστε το email σας
Συμπληρώστε τυχόν επιπλέον πληροφορίες που θα θέλατε να μας κοινοποιήσετε σχετικά.

Donors Post