Αγγλικά για Ενήλικες

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ (πρώην ΕΥΡΩΟΡΙΖΩΝ)  έχει δομήσει ένα πολύ αποδοτικό πακέτο μαθημάτων στον τομέα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ εξειδικευμένο μόνο για ενήλικες.

 

Μαθήματα 4 ώρες την εβδομάδα. Ολιγομελή τμήματα έως 4 άτομα. Εξετάσεις 5 φορές τον χρόνο από τον φορέα UCERT, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands.

LOWER Αρχαρίων: Διάρκεια μαθημάτων 7 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 790€.

Κόστος εξέταστρων: 155€

LOWER Προχωρημένων: Διάρκεια μαθημάτων 3 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 370€.

Κόστος εξέταστρων: 155€

PROFICIENCY: Διάρκεια μαθημάτων 7 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 830€.

Κόστος εξέταστρων: 185€

 

Τα παραπάνω προγράμματα εξοφλούνται σε δόσεις.