Αγγλικά για Ενήλικες

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ (πρώην ΕΥΡΩΟΡΙΖΩΝ έχει δομήσει ένα πολύ αποδοτικό πακέτο μαθημάτων στον τομέα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ.