Αγγλικά για Ενήλικες

Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ (πρώην ΕΥΡΩΟΡΙΖΩΝ)  έχει δομήσει ένα πολύ αποδοτικό πακέτο μαθημάτων στον τομέα των ΑΓΓΛΙΚΩΝ εξειδικευμένο μόνο για ενήλικες.

 

Έναρξη νέων τμημάτων Οκτώβριος 2020. Μαθήματα 4 ώρες την εβδομάδα. Ολιγομελή τμήματα έως 4 άτομα. Εξετάσεις 5 φορές τον χρόνο από τον φορέα UCERT, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης Open College Network West Midlands.

LOWER Αρχαρίων: Διάρκεια μαθημάτων 7 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 790€.

Κόστος εξέταστρων: 155€

LOWER Προχωρημένων: Διάρκεια μαθημάτων 3 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 370€.

Κόστος εξέταστρων: 155€

PROFICIENCY: Διάρκεια μαθημάτων 7 μήνες. Eξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning). Κόστος μαθημάτων από 830€.

Κόστος εξέταστρων: 185€

 

Τα παραπάνω προγράμματα εξοφλούνται σε δόσεις.