Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρώδων Καλλιεργειών

Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρώδων  Καλλιεργειών

Οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» είναι τεχνικά στελέχη του Γεωργικού Τομέα ειδικευμένα

  • Στην Καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών καρποφόρων δέντρων και θάμνων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, εισέρχονται γρήγορα σε καρποφορία, έχουν υψηλές αποδόσεις και εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε σημαντικές προσβολές.
  • Στην Τεχνική καλλιέργειας των δενδροκομικών ειδών που να επιτρέπει την εκμηχάνιση των καλλιεργητικών φροντίδων και την αποδοτική χρησιμοποίηση των εισροών, ελαχιστοποιώντας το κόστος παραγωγής.
  • Στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, τυποποίηση και συσκευασία των δενδροκομικών προϊόντων έτσι ώστε να καταστούν πιο ελκυστικά στο καταναλωτικό κοινό και να εξασφαλίζουν υψηλές τιμές πώλησης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ενα τηλέφωνο επικοινωνίας
Συμπληρώστε το email σας
Επιλέξτε για ποιο εξάμηνο εγγραφής ενδιαφέρεστε
Συμπληρώστε την περιοχή διαμονής σας.

Ο τομέας της δενδροκομίας αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κλάδους της ελληνικής γεωργίας, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο την ελιά, την αρχαιότερη και σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας.

Α΄ Εξάμηνο: 2021 και Β΄Εξάμηνο: 2022.
Κανονική Τιμή 1600€
Ειδική Τιμή 1280€
Γ΄ Εξάμηνο: 2021 και Δ΄Εξάμηνο 2022.
Κανονική Τιμή 1600€
Ειδική Τιμή 1280€
Ειδική τιμή για ανέργους, μέλη ίδιας οικογένειας, ΑΜΕΑ, ήδη σπουδαστές μας, προκαταβολή διδάκτρων.

Donors Post