Τεχνικός Γαλακτομίας-Τυροκομίας

Τεχνικός Γαλακτομίας-Τυροκομίας

Γράψτε την περιγραφή του τμήματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ενα τηλέφωνο επικοινωνίας
Συμπληρώστε το email σας
Επιλέξτε για ποιο εξάμηνο εγγραφής ενδιαφέρεστε
Συμπληρώστε την περιοχή διαμονής σας.
Α΄ Εξάμηνο: 2021 και Β΄Εξάμηνο: 2022.
Κανονική Τιμή 1600€
Ειδική Τιμή 1280€
Γ΄ Εξάμηνο: 2021 και Δ΄Εξάμηνο 2022.
Κανονική Τιμή 1600€
Ειδική Τιμή 1280€
Ειδική τιμή για ανέργους, μέλη ίδιας οικογένειας, ΑΜΕΑ, ήδη σπουδαστές μας, προκαταβολή διδάκτρων.

Donors Post