Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» των ΙΕΚ, θα έχει λάβει τις απαραίτητες
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις. Μαζί με την
αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισης, καθιστούν ικανό τον απόφοιτο να ανταποκριθεί σε
ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, το οποίο εκτείνεται από τη νοσηλεία του ασθενή ως την
έρευνα και την εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης λαμβάνουν

  • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.)

Μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
λαμβάνουν

  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε ενα τηλέφωνο επικοινωνίας
Συμπληρώστε την περιοχή διαμονής σας.
Συμπληρώστε το email σας

Η Νοσηλευτική Γενικής Νοσηλείας είναι μια περιζήτητη ειδικότητα στα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, καθώς η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας είναι υψίστης σημασίας. Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων νοσηλευτών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα της υγείας. 

Α΄ Εξάμηνο: 2022 και Β΄Εξάμηνο: 2023.
Κανονική Τιμή 1900€
Ειδική Τιμή 1550€
Ειδική τιμή για ανέργους, μέλη ίδιας οικογένειας, ΑΜΕΑ, ήδη σπουδαστές μας, προκαταβολή διδάκτρων.

Donors Post