Skip to main content

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Κολλέγιο Κρέατος

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Η Σχολή μας έχοντας αναγνωρίσει ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου του κρέατος, την έλλειψη επιστημονικά καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, θεωρεί απαραίτητη την αναβάθμιση του επαγγέλματος μέσω ενός μεταλυκειακού προγράμματος σπουδών. Ο σχετικός εκπαιδευτικός θεσμός είναι το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Με χαρά δεχτήκαμε πέρυσι το γεγονός ότι στο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων ξεκίνησε να λειτουργεί τμήμα "Τεχνίτης Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων". Καθώς κι εμείς στο ΙΕΚ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ είχαμε σκεφτεί να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2022 την ειδικότητα αυτή. Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας ότι η ειδικότητα αυτή θα μπορέσει να προσφερθεί από Ιδιωτικά ΙΕΚ έπειτα από τουλάχιστον 3 χρόνια, και μόνο εφόσον κριθεί επιτυχημένη. 

Οπότε, εμείς ως Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος, ως ΙΕΚ και ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης καταλήξαμε στο παρακάτω θεσμό.
Το Κολλέγιο Κρέατος 
  Πραγματικά πιστεύουμε ότι: 

 • Το προτεινόμενο  πρόγραμμα σπουδών είναι υπερπλήρες για κάποιον που θέλει να εργαστεί στον κλάδο του κρέατος. Να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα σπουδών της σχολή μας διαμορφώνεται έπειτα από διαβούλευση με τον κλάδο του κρέατος, υποστηρίζοντας τις ανάγκες του. 
 • Η πιστοποίηση ΙΕΚ, έστω και στην ειδικότητα της μαγειρικής,  αναβαθμίζει το παρεχόμενο πιστοποιητικό. Να επισημάνουμε ότι αν ποτέ μελλοντικά μας επιτραπεί να προσφέρουμε την ειδικότητα Τεχνίτης Κρέατος, οι απόφοιτοι μας θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν μόνο κάποια μαθήματα από αυτήν την ειδικότητα μέσω της κατάταξης αν θέλουν να έχουν και αυτό το πιστοποιητικό.
 • Η υποχρεωτική άμεση εργασία θα διασφαλίσει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σπουδαστή, ενώ παράλληλα θα του προσφέρει και εισόδημα.

 Απόφοιτοι Λυκείου εκτός Ελλάδας θα πρέπει να έχουν ισότιμο τίτλο σπουδών!

 • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

  • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ΙΕΚ Μαγειρικής. 2ετής φοίτηση για απόφοιτους λυκείου η οποία οδηγεί σε κρατικό πτυχίο.  Η διαφορά με τα άλλα ΙΕΚ Μαγειρικής είναι ότι όλη η εκπαίδευση θα εστιάσει πάνω στο κρέας.
  • Πιστοποίηση Κρεοπώλη. Θα περιλαμβάνει πέρα από τα βασικά μαθήματα και κάποια από την ειδικότητα ΙΕΚ Τεχνίτης Κρέατος
  • Πιστοποίηση Εκδοροσφαγέα 
  • Πιστοποίηση ΕΦΕΤ
  • Αμειβόμενη Εργασία 25 ωρών εβδομαδιαίως από την πρώτη μέρα σε συνεργαζόμενη επιχείρηση κρέατος. 

   

  Αναλυτικότερα οι Θεματικές Ενότητες για την απόκτηση της Πιστοποίησης Μαγειρικής

  • Τέχνη Μαγειρικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV
  • Αρχές Οικονομικής
  • Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός
  • Γαλλικά
  • Έλεγχος Εμπορευμάτων
  • Τεμαχισμός Κρεάτων Ι, ΙΙ
  • Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου
  • Αγγλικά
  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
  • Υγιεινή και Ασφάλεια
  • Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο
  • Γαλλικά
  • Διακόσμητική Παρασκευασμάτων
  • Οινολογία
  • Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων
  • Διαιτητική
  • Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι, ΙΙ
  • Σύνθεση Μενού
  • Πρακτική Άσκηση

  Αναλυτικότερα οι Θεματικές Ενότητες για την απόκτηση της Πιστοποίησης Κρεοπωλών και Εκδοροσφαγέων

  • Γενικά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στοιχεία διατροφής του ανθρώπου
  • Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των θηλαστικών
  • Στοιχεία παθολογίας των σφάγιων ζώων και των πτηνών και επαγγελματικές ασθένειες
  • Στοιχεία Ζωοτεχνίας, Διατροφής και Εκτιμητικής των σφάγιων ζώων και των πτηνών
  • Γενικά για τα ορνιθοειδή, κουνέλια και θηράματα
  • Υγιεινή εγκαταστάσεων εξοπλισμού και προσωπικού
  • Εμπορία σφάγιων ζώων κρεάτων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής
  • Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας
  • Στοιχεία εκτίμησης των διαφόρων ειδών και κατηγοριών σφάγιων ζώων και πτηνών
  • Προστασία των ζώων και υγιεινή μεταφορά των σφάγιων ζώων και πτηνών από την εκτροφή στο σφαγείο και σωστή παραμονή τους στους χώρους του σφαγείου μέχρι τη σφαγή τους
  • Ποιοτική κατάταξη των διαφόρων ειδών σφάγιων και τεμαχισμός των σφάγιων σε τεμάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης
  • Οργάνωση, εξοπλισμός και διαχείριση του κρεοπωλείου
  • Απόδοση σε σφάγιο κατά τη σφαγή ενός σφάγιου ζώου και απόδοση ενός σφάγιου σε κρέας στο κρεοπωλείο
  • Γενικά για το κρέας (ιστολογική υφή, χημική σύσταση, φυσιολογικές μεταβολές, θρεπτική αξία και μαγειρική αξιοποίηση του κρέατος)
  • Παράγοντες αλλοίωσης του κρέατος
  • Εργαστήρια επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών, κατεψυγμένων κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (υλικά συσκευασίας και ενδείξεις)
  • Μέθοδοι συντήρησης κρεάτων και παραπροϊόντων σφαγής (ψύξη, κατάψυξη και υπερκατάψυξη)
  • Βασικές Αρχές Τεμαχισμού – Δεξιότητες Μαχαιριών, απαραίτητα σκεύη για την ανατομία, τεμαχισμό και χρήση κρεάτων
  • Τεμαχισμός πουλερικών –κοτόπουλο, βασικά κομμάτια, υποπροϊόντα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας
  • Τεμαχισμός αμνοεριφίων, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα
  • Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από αμνοερίφια
  • Τεμαχισμός χοίρου, τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα
  • Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από χοίρους
  • Τεμαχισμός βοοειδών , τεταρτημόρια, βασικά κομμάτια, αποστέωση, υποπροϊόντα
  • Παρασκευή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από μοσχάρια
  • Χειρισμός προϊόντων κυνηγιού
  • Συντήρηση, ωρίμανση κρεάτων και σίτεμα, μαρινάδες
  • Αλλαντοποιεία
  • Παρουσίαση σε βιτρίνα κρεοπωλείου
  • Διάφορα είδη σφαγίων ζώων και αντίστοιχες φυλές
  • Κανονισμός λειτουργίας των σφαγείων
  • Γενικά για την ίδρυση, συγκρότηση, εξοπλισμό και λειτουργία των σύγχρονων σφαγείων
  • Διαδικασία μετατροπής των ζώων σε σφάγια, παραπροϊόντα και υποπροϊόντα σφαγής (αναισθητοποίηση, αφαίμαξη, εμφύσηση, εκδορά και αποτρίχωση)
  • Κτηνιατρικός υγειονομικός έλεγχος των σφαγίων, των παραπροϊόντων και των υποπροϊόντων σφαγής στο σφαγείο, στην εκτροφή, στη μεταφορά και στην αποθήκευση στο κρεοπωλείο
  • Οικονομική σημασία και αξιοποίηση των υποπροϊόντων σφαγής στις ειδικές επιχειρήσεις επεξεργασίας τους
  • Ισχύουσα νομοθεσία

  Αναλυτικότερα οι Θεματικές Ενότητες για την απόκτηση της Πιστοποίησης ΕΦΕΤ

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 
Συμπληρώστε το Όνομά σας
Συμπληρώστε το Επώνυμό σας
Συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας
Συμπληρώστε το email σας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Κολλέγιο Κρέατος

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Μαζί με το Κολλέγιο Κρέατος αποκτά και την απόλυτη εκπαίδευση στο κρέας.


Κανονική Τιμή

2900€